สัญญาณกันขโมยมาตรฐานโลก

บริการออกแบบวางระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ ประสพการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมบริการ Hotline 24 ชม.

Premium Feature


Power G Wireless Technology

เทคโนโลยีไร้สายแบบ 2Way ที่สามารถปรับเลือกช่วงความถี่คลื่นที่ดีที่สุด แม่่นยำ และรับส่งข้อมูลได้ไกลกว่า 2 Km. พร้อมระบบประหยัดพลังงานที่ช่วยให้แบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ตรวจจับทำงานต่อเนื่องได้ถึง 8 ปี

Supervisions

ตรวจเช็คความพร้อมของระบบพร้อมแจ้งเตือนบนแป้นควบคุมและมือถือ เมื่ออุปกรณ์มีสถานะผิดปรกติ เช่น อุปกรณ์ไร้สายแบตเตอรี่อ่อน .อุปกรณ์ไร้สายขาดการเชื่อมต่อ .อุปกรณ์ไร้สายถูกทุบทำลาย .ไฟฟ้าดับ เป็นต้น

Internet Of Things

แจ้งเหตุ แสดงสถานะของระบบและควบคุมผ่าน Application บนมือถือ รายงานเหตุการณ์ของระบบอย่างละเอียด ทราบทุกการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ สะดวกและใช้งานง่าย

World Standard , Made in Canada

มาตรฐานระดับโลกที่สถาบันการเงินชั้นนำเลือกใช้ ผ่านการรับรองจาก Underwriters' Laboratories Inc. (UL),European Conformity (CE),Restriction of Hazadous Substances (RoHS)

Low Maintenance

ทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ช่วยให้อุปกรณ์ไร้สายซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่ สามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง 7-8 ปี พร้อมแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

User Friendly

ใช้งานง่าย แสดงผลเป็นข้อความ พร้อม Menu Driven แสดงขั้นตอนการใช้งานบนหน้าจอ รวมทั้งสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการระบุตำแหน่งของเซนเซอร์

DSC Power Series NEO


คุณสมบัติ / Specification

 • สัญญาณกันขโมยระบบ Hybrid รองรับได้ทั้งเซนเซอร์ระบบเดินสายและไร้สาย
 • รองรับเซนเซอร์แบบเดินสาย 8 Zone และสามารถขยายระบบได้ถึง 32 Zone
 • รองรับเซนเซอร์ไร้สายสูงสุดถึง 32 Zone
 • รองรับแป้นกดรหัส (Keypad) ได้หลากหลายรุ่น สูงสุดถึง 8 ชุด
 • สามารถแบ่งการทำงานได้ 2 Partition
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง ,อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว,อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจก,อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและความร้อน เป็นต้น
 • รองรับการขยายระบบเป็นระบบไร้สาย Power G Wireless Technology ส่งข้อมูลไร้สายแบบ 2 Way พร้อมเทคโนโลยีการปรับเลือกคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดอัตโนมัติ ส่งข้อมูลได้ไกลสุดถึง 2 กม.
 • ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ ที่ช่วยให้แบตเตอรี่ที่เซนเซอร์ทำงานได้ถึง 8 ปี
 • รายงานเหตุการณ์ของระบบอย่างละเอียดผ่าน Applicaation บนมือถือหรือ Tablet รองรับได้ทั้ง IOS และ Andriod เช่น เกิดเหตุบุกรุก,มีการเปิดปิดระบบ,ไฟฟ้าบ้านดับ,แบตเตอรี่ของเซนเซอร์หรือชุดควบคุมอ่อน เป็นต้น
 • รองรับการแจ้งเหตุผ่าน Sim Card (3G) (อุปกรณ์เสริม)
 • สามารถสั่งเปิดปิด ดูสถานะของระบบผ่าน Application และสามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
 • มีแบตเตอรี่สำรองไฟที่ชุดควบคุม สามารถทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับได้นานถึง 48 ชม.
 • ควบคุมการเปิดปิดระบบสัญญาณกันขโมยด้วยรหัสถึง 71 User Code + 1 Master Code และสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละรหัสได้
 • เก็บบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังของระบบพร้อมบันทึกวัน เวลา ได้ถึง 500 เหตุการณ์
 • สามารถเปิดการทำงานของระบบสัญญาณกันขโมยได้ 3 รูปแบบคือ
  Away Mode เปิดการทำงานเซนเซอร์ทุกตัวเพื่อใช้ในกรณีที่ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่
  Stay Mode เปิดการทำงานเซนเซอร์เฉพาะบางจุด เพื่อใช้ในกรณีที่มีคนอยู่ในพื้นที่บางส่วน
  Night Mode เปิดการทำงานของระบบสัญญาณกันขโมยโดยการเพิ่มการทำงานเฉพาะจุดที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยเป็นพิเศษหลังจากเปิดการทำงานใน Mode Stay แล้ว
 • ตั้งเวลาเปิดปิดระบบสัญญาณกันขโมยอัตโนมัติในรูปแบบปฎิทิน พร้อมแจ้งเตือนผ่าน Application
 • เปิดระบบสัญญาณกันขโมยอัตโนมัติเมื่อลืมเปิดระบบ /Inteligent Auto Arming (โดยการตรวจเช็คจากการปราศจากความเคลื่อนไหวในพื้นที่)
 • ปุ่มสั่งงานแบบ Short Cut ซึ่งสามารถกำหนดคุณสมบัติเองได้ตามต้องการ (5 Progrmable Key)
 • ระบบ No Entry Arming เปิดระบบสัญญาณกันขโมยขณะอยู่บ้าน โดยยกเลิกการหน่วงเวลาขาเข้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 • ระบบ Quick Arming ระบบสัญญาณกันขโมยจะเลือก Mode การทำงาน Stay Mode หรือ Away Mode ให้อัตโนมัติ
 • สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ตรวจจับ โดยแสดงผลบน Keypad และ Application ช่วยให้ทราบตำแหน่งของเซนเซอร์และเพิ่มตวามสะดวกในการใช้งาน

Promotion Set

 • ชุดควบคุม Power Series NEO / HS2032 พร้อมแบตเบอรี่สำรองไฟ
 • แป้นควบคุมแบบ Full Message LCD
 • อุปกรณ์ขยายระบบไร้สาย Power G / HS2HOST4
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ท / TL280
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สาย Power G จำนวน 2 ชุด
 • ไซเรนติดตั้งภายนอก
 • ฟรี...ค่าติดตั้ง
 • ฟรี....Application สำหรับควบคุมและแจ้งเหตุบน Smart Phone (IOS,Andriod)

VISONIC Power Master10


Visonic กันขโมย DIY

คุณสมบัติ / Specification

 • สัญญาณกันขโมยไร้สายแบบ 2 Way คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ที่สถาบันการเงินชั้นนำเลือกใช้
 • รองรับเซนเซอร์แบบไร้สาย 30 Zone (30 อุปกรณ์)
 • แจ้งเหตุผ่านสัญญาณโทรศัพท์ โทรแจ้งเหตุได้ 4 หมายเลข
 • Voice Box ระบบบันทึกเสียงและฝากข้อความเสียงให้กับสมาชิกในบ้าน
 • ควบคุมการเปิด-ปิดระบบและแจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รองรับทั้ง Andriod และ IOS
 • สามารถรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อมีคนเปิดหรือปิดระบบ ,ไฟดับ ,แบตเตอรี่อ่อน ,ฯลฯ บนแอพลิเคชั่น พร้อมระบุวันเวลาของเหตุการณ์
 • รองรับรหัสผู้ใช้งาน 8 รหัส
 • รองรับไซเรนแบบไร้สาย สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่ไม่สามารถเดินสาย (อุปกรณ์เสริม)
 • รองรับรีโมทคอนโทรลแบบ 2 Way แสดงสถานะการรับส่งคำสั่งบนรีโมท
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง ,อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว,อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจก,อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและความร้อน เป็นต้น
 • รองรับการอุปกรณ์ขยายสัญญาณ เพิ่มระยะส่งระหว่างชุดควบคุมกับอุปกรณ์ไร้สายให้ไกลยิ่งขึ้น
 • ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ ที่ช่วยให้แบตเตอรี่ที่เซนเซอร์ทำงานได้ถึง 8 ปี และแจ้งเตือนให้ทราบพร้อมระบุตำแหน่งทันทีที่แบตเตอรี่อ่อน
 • รายงานเหตุการณ์ของระบบอย่างละเอียดและสามารถเรียกดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้บนหน้าจอแบบ Full Message LCD เช่น เกิดเหตุบุกรุก,มีการเปิดปิดระบบ,ไฟฟ้าบ้านดับ,แบตเตอรี่ของเซนเซอร์หรือชุดควบคุมอ่อน เป็นต้น
 • ระบบ Supervision ตรวจสอบความพร้อมของระบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนให้ทราบทันทีที่ระบบขัดข้อง
 • นาฬิกา แสดงวันเวลาในรูปแบบ Digital
 • รองรับการแจ้งเหตุผ่าน Sim Card (3G) (อุปกรณ์เสริม)
 • มีแบตเตอรี่สำรองไฟที่ชุดควบคุม สามารถทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับได้นานถึง 24 ชม
 • เก็บบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังของระบบพร้อมบันทึกวัน เวลา ได้ถึง 100 เหตุการณ์
 • สามารถเปิดการทำงานของระบบสัญญาณกันขโมยได้ 2 รูปแบบคือ
  Away Mode เปิดการทำงานเซนเซอร์ทุกตัวเพื่อใช้ในกรณีที่ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่
  Stay Mode เปิดการทำงานเซนเซอร์เฉพาะบางส่วน เพื่อใช่กรณีีที่มีคนอยู่บ้าน
 • ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ
 • ปุ่มสั่งงานแบบ Short Cut ซึ่งสามารถเปิดปิดการทำงานของระบบด้วยปุ่มเดียว
 • ระบบ No Entry Arming เปิดระบบสัญญาณกันขโมยขณะอยู่บ้าน โดยยกเลิกการหน่วงเวลาขาเข้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 • ระบบ Quick Arming ระบบสัญญาณกันขโมยจะเลือก Mode การทำงาน Stay Mode หรือ Away Mode ให้อัตโนมัติ
 • สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ตรวจจับ โดยแสดงผลบนหน้าจอแบบ Full Message LCD ช่วยให้ทราบตำแหน่งของเซนเซอร์และเพิ่มตวามสะดวกในการใช้งาน

Promotion DIY Set

 • ชุดควบคุม Visonic Power Master 10 G2 พร้อมแบตเบอรี่สำรองไฟ
 • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สาย / MP802 Power G จำนวน 2 ชุด
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ท / PowerLink 3.1 Internet Comm.
 • แอพพลิเคชั่น Visonic Go

Sensors and AccessoriesCopyright 2018, Vision Design - graphic zoo

All images have been purchased from Bigstock. Do not use the images in your website.