Sensors and Accessories

บริการออกแบบวางระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ ประสพการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมบริการ Hotline 24 ชม

DSC Power Series NEO


เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว กันขโมย DSC

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สาย / PG 4904

  • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สายแบบ Passive Infrared
  • เทคโนโลยีไร้สาย Power G ส่งสัญญาณได้ไกล 2 กม.(ทดสอบในที่โล่ง)
  • ระยะตรวจจับ 15 เมตร กว้าง 90 องศา
  • True Motion Recognition แยกแยะลักษณะการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่มนุษย์ออกได้อย่างแม่นยำ
  • Multichannel, Frequency Hopping Spread Spectrum technology สามารถปรับเลือกคลื่นความถี่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดอัตโนมัติ ป้องกันการแทรกและรบกวนจากคลื่นความถี่ของอุปกรณ์อื่น
  • เทคโนโลยีไร้สายแบบ 2 Way ส่งข้อมูลโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์และชุดควบคุม
  • ระบบประหยัดพลังงานอัฉริยะ สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานเฉพาะเวลาที่เปิดใช้งานระบบสัญญาณกันขโมย อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานถึง 8 ปี
  • Fully Supervised ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์อัตโนมัติ แจ้งเตือนไปยังชุดควบคุมทันทีที่อุปกรณ์ถูกทำลาย แบตเตอรี่อ่อน ถูกถอดออกจากตำแหน่งติดตั้งหรือชำรุด